Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w PSSE Brzozów

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie -dzień 24 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Brzozowie.

W zamian dzień 15 grudnia 2018 r.(sobota) został wyznaczony na dzień pracy PSSE. 

 

 

Informuje się, że w dniach

od 24.12.2018r. do 04.01.2019r.
Laboratorium nie przyjmuje próbek do badań.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Status prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji niezespolonej - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmuje powiat brzozowski.

Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie jest
mgr Maria Cecuła-Zajdel.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i zażaleń po wcześniejszym uzgodnieniu w każdy poniedziałek od 15:05 do 16:30.

Klauzula Informacyjna RODO