Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Kampania na lata 2018–2019 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą"

Drukuj
1 2 3

    W roku 2018 rozpoczyna się europejska kampania informacyjna rozpisana na lata 2018 – 2019 pod nazwą „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Jej celem jest :

a) zwiększanie świadomości na temat znaczenia zapobiegania zagrożeniom związanym z substancjami niebezpiecznymi;

b) propagowanie oceny ryzyka przez udzielanie informacji na temat praktycznych narzędzi i tworzenie okazji do wymiany dobrych praktyk;

c) pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy;

d) zwrócenie się do grup pracowników o szczególnych potrzebach i podwyższonym stopniu ryzyka;

e) pogłębienie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych.

 Więcej informacji na temat do kogo jest ona skierowana i w jaki sposób wziąć w niej udział można znaleźć pod adresem: chemia.ciop.pl


 


Data wytworzenia: 2018-07-04 10:43 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-07-04 10:43 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-04 Osoba modyfikująca: Administrator