Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

TRZYMAJ FORMĘ 2018

Drukuj
1 2 3

     5 czerwca br. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie odbyło się podsumowanie XII edycji programu edukacyjnego „TRZYMAJ FORMĘ”. Udział w spotkaniu wzięli ; Pani Magdalena Pilawska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu , Pani Jolanta Bieda - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Dydnia ,Pani Maria Wrona –Kierownik Referatu Oświaty Gminy Jasienica Rosielna , Pani Sylwia Potoczna - Inspektor ds. oświaty Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nozdrzec, Pani Edyta Paryż-Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gminie Haczów, Pan Roman Szarek –Inspektor ds. Technicznych Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Brzozów , a także przedstawiciel mediów lokalnych – Pan Dariusz Supel – Brzozowska Gazeta Powiatowa oraz koordynatorzy szkolni programu i młodzież ze szkół podstawowych biorących udział w programie. Zaproszenie na imprezę przyjęła Pani Anna Lenart -psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie, która była także prelegentem na naszym spotkaniu .Tegoroczna XII edycja programu „Trzymaj formę” realizowana była w 29 szkołach podstawowych w naszym powiecie przez nauczycieli , pedagogów szkolnych przy współpracy nauczycieli , rodziców i dyrekcji szkół . Celem programu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie uczniów klas VII Szkół Podstawowych . W tym roku program realizowany był przez wykorzystanie różnych form oświatowo-zdrowotnych m.in. pogadanek, wykładów, pokazów, testów sprawnościowych, imprez szkolnych , spotkań z rodzicami ,pokazów zdrowej żywności połączonych z poczęstunkami ,oddziaływań wizualnych i dystrybucji materiałów itd. Jedną z form podsumowujących szkolną ,a także powiatową XII edycję programu był konkurs plastyczny pod hasłem „Trzymaj formę aktywnie i zdrowo” ,którego ogłoszenie wyników nastąpiło w ramach w/wym. imprezy . Impreza rozpoczęła się powitaniem wszystkich uczestników imprezy i zaproszonych gości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie –P. Marię Cecuła -Zajdel i przedstawienia celów i założeń programowych . Następnie temat „Zdrowego odżywiania a problematyka bulimii i anoreksji” wszystkim uczestnikom przedstawiła w przygotowanej przez siebie prelekcji Pani Anna Lenart. Kolejnym punktem imprezy oświatowo-zdrowotnej było rozstrzygnięcie w/wym . konkursu . Zwyciężczynią I miejsca w konkursie plastycznym została Amelia Wróblewska ze Szkoły Podstawowej w Jasionowie. Dyplomy i nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu .

Fundatorami nagród dla uczestników konkursu i szkolnych koordynatorów byli; Starosta Brzozowski , Burmistrz, Wójtowie Gmin oraz PSSE w Brzozowie .

 

Spotkanie zakończyło się zrobieniem wspólnych zdjęć ,a także podziękowaniem wszystkim uczestnikom za udział w imprezie oświatowo-zdrowotnej podsumowującej XII edycje programu„TRZYMAJ FORMĘ” .

 


Data wytworzenia: 2018-06-22 11:20 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-06-22 11:20 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-22 Osoba modyfikująca: Administrator