Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

 • Akcja letnia- Bezpieczne Wakacje

         Pod takim hasłem i z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej -Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Brzozowie- ogłoszony został konkurs plastyczny na półkolonii w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Brzozowie. W dniu 19 .07. 2017r. w ramach podsumowania akcji, odbyła się impreza oświatowo-zdrowotna, w której 

  Więcej
 •      Niosący pozytywny emocjonalny przekaz termin „dopalacze”, który na dobre zakorzenił się w polskim słownictwie, przyczynił się niestety do postrzegania niebezpiecznych dla człowieka środków psychoaktywnych, jako środków wyzwalających dobry nastrój, przypływ energii
  i nieograniczone możliwości poznawcze.

  Więcej
 • Światowy Dzień bez Tytoniu

    Tegoroczne obchody  „Światowego Dnia bez Tytoniu ”  odbyły się  dniu 31 maja  w PSSE w Brzozowie  i były one połączone z powiatowym podsumowaniem Szkolnych Programów Antytytoniowych tj; „Czyste powietrze wokół nas” i „Nie pal przy mnie proszę „ . Impreza  rozpoczęła się  powitaniem  wszystkich uczestników imprezy   przez  PPIS w Brzozowie –Panią Marię Cecuła- Zajdel .Udział w imprezie wzięli  Dyrektorzy

  Więcej
 • Trzymaj formę 2017

     W dniu 10 maja br. w ZS Nr 2 w Przysietnicy odbyła się impreza oświatowo-zdrowotnej zorganizowana w ramach podsumowania XI edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę-Aktywnie i zdrowo”. Udział w imprezie wzięli; Magdalena Pilawska –Naczelnik Wydziału Oświaty Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu , Pani Grażyna Wdowiarz –Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Haczów 

  Więcej
 •     Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

  Więcej
 • Europejski tydzień szczepień

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w dniach 24 do 30 kwietnia 2017r. obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. Głównym celem tej inicjatywy jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób, 

  Więcej
 • Światowy Dzień Zdrowia

      Tegoroczne obchody  „Światowego Dnia Zdrowia  ”  ,którego  hasło brzmiało-„ "Depresja-porozmawiajmy o niej"  odbyły się  dniu 7 kwietnia  w PSSE w Brzozowie i były one połączone z  podsumowaniem programu „Moje dziecko idzie do szkoły”  . Udział w obchodach  wzięły dzieci ze  szkół podstawowych  gminy Brzozów ,które brały udział w konkursie plastycznym organizowanym przez PSSE ,a które przybyły na w/wym.  imprezę wraz ze szkolnymi koordynatorami programu, rodzicami ,opiekunami .

  Więcej
 • Trzymaj Formę . . .

           W dniu 5 kwietnia br. w Zespole Szkół w Jabłonicy Polskiej  odbył się wykład połączony z prezentacją  dotyczący racjonalnego odżywiania . Prelegentem była Pani Urszula Walków-Kierownik Sekcji Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Brzozowie.

  Więcej
 •    W ślad za pismem Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 27.03.2017 znak: SE.9022.22.7.2017. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w terminie 4-13 kwietnia 2017 r. planowana jest w województwie podkarpackim wiosenna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  Więcej