Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

                       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2020r.,poz.1871) Państwowa Inspekcja Sanitarna od dnia 26-10-2020r. nie wystawia już zaświadczeń o odbyciu kwarantanny na wniosek osób, które odbywały taką kwarantannę.                                                           

Osoby, które odbyły  kwarantannę  składają u pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie.                                             

Oświadczenie, o którym mowa wyżej winno zawierać;

1) dane osoby,która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych;

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,jeżeli go posiada,

c) serię i numer paszportu,jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli,

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,

3) podpis osoby,która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w  warunkach domowych


Data wytworzenia: 2020-11-18 12:03 Autor: Administrator Data publikacji: 2020-11-18 11:03 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-18 Osoba modyfikująca: Administrator
Data stworzenia : 2014-12-31 13:08 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-12-31 13:08 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2015-12-02 13:07 Osoba modyfikująca : Łukasz Kalinowski (Radgost)