Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Rys historyczny Służb Sanitarnych w Polsce

 

        Początek Państwowej Inspekcji Sanitarnej datowany jest na 1919 rok. Z uwagi na niekorzystną sytuację epidemiologiczną w powojennej Polsce, występujące epidemie i zarazy oraz zły stan sanitarny kraju, organizacja nowych struktur państwa, odpowiedzialnych  za bezpieczeństwo zdrowotne i życie ludzi miała ogromne znaczenie. W styczniu 1919 r. zostało powołane Ministerstwo Zdrowia Publicznego, do którego zadań należało między innymi zwalczanie chorób zakaźnych. W tym samym roku - 19 lipca, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę pod nazwą Zasadnicza Ustawa Sanitarna. Dokument ten stanowił podwaliny całej organizacji Służby Zdrowia, zarówno profilaktycznej, sanitarnej, jak i naprawczej. Powstały w listopadzie 1918 r. Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny miał wspierać Ministerstwo Zdrowia Publicznego w realizacji celów sanitarno - epidemiologicznych jako zakład badawczy  i laboratorium zajmujące się metodami zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych u ludzi. W 1923 roku został on przekształcony w Państwowy Zakład Higieny, który łączył zadania sanitarne z działalnością badawczą. Instytucja ta, działa obecnie jako Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. II wojna światowa to czas dramatycznych zniszczeń  i spadku poziomu bezpieczeństwa ludności, także w zakresie sanitarno –epidemiologicznym.  Wraz  z zakończeniem wojny pojawił się problem epidemii (tyfusu, błonicy, czy czerwonki), brak leków i szczepionek. W tym czasie działalność przeciwepidemiczna opierała się na pomocy doraźnej wykonywanej przez tak zwane Kolumny Sanitarne. Działania Kolumn Sanitarnych polegały na ograniczaniu szerzenia się chorób zakaźnych i zwalczaniu ognisk już istniejących. Rewolucja w zakresie nadzoru sanitarnego nastąpiła w 1952 roku, kiedy to na szczeblu wojewódzkim organizowano wojewódzkie stacje sanitarno – epidemiologiczne wraz z powstającymi stacjami powiatowymi. Ich zadaniem był nadzór bieżący i akcje sanitarno – porządkowe. W roku 1954 dekretem z 14 sierpnia utworzono Państwową Inspekcję Sanitarną. Zgodnie z tym dekretem Inspekcja otrzymała kompetencje i obowiązki na niespotykaną dotychczas skalę. PIS powierzono odpowiedzialność za realizację czterech podstawowych zadań z zakresu szeroko pojętej profilaktyki, tj. bieżący i zapobiegawczy nadzór sanitarny, zapobieganie chorobom zakaźnym i popularyzowanie zasad higieny. Przez następne lata,       a nawet dziesięciolecia w Inspekcji Sanitarnej następowały zmiany, głównie w zakresie struktury organizacyjnej i kompetencji, które ulegały poszerzeniu wraz z zachodzącym rozwojem i postępem. Obecnie , chociaż czas wielkich epidemii minął, w dalszym ciągu stoimy przed problemem wielu chorób, takich jak np. gruźlica, malaria, legionelloza, grypa A/H1N1, SARS, czy nawet odra i krztusiec  w starszej populacji, a także zakażenia szpitalne. Choroby zakaźne są coraz większym zagrożeniem z uwagi na szybkość rozprzestrzeniania się, migrację ludności oraz występowanie mechanizmów oporności drobnoustrojów na leki. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej to nie tylko zapobieganie licznym chorobom zakaźnym, ale także nadzór nad wszystkimi obszarami z zakresu zdrowia publicznego, w tym monitoring jakości wody do picia i kąpieli, nadzór nad warunkami higieny: 

-środowiska

-pracy,

-placówek ochrony zdrowia

-procesów nauczania i wychowania

-wypoczynku i rekreacji

-warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia

-radiacyjnej

Nowoczesna baza laboratoryjna oraz specjaliści wykonujący badania na najwyższym poziomie to wizytówka Państwowej Inspekcji Sanitarnej .Dzięki zadaniom z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Inspekcja Sanitarna przestaje się już kojarzyć jedynie z kontrolami czystości w barach, sklepach, czy restauracjach. W każdym roku zwiększa się liczba realizowanych programów i kampanii zdrowotnych. Popularyzowanie zasad higieny, racjonalnego żywienia, zdrowego stylu życia, szczepień ochronnych, czy metod zapobiegania chorobom zakaźnym to ciągle potrzebna inicjatywa w naszym społeczeństwie. I taką właśnie misję edukacji zdrowotnej realizuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.  Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej to już blisko sto lat służby polskiemu społeczeństwu !  W służbie tej największą wartością Inspekcji byli   i zawsze pozostaną jej pracownicy – zaangażowani, bardzo dobrze wykształceni, z ogromnym doświadczeniem. To oni, w wielu sytuacjach, przez 24 godziny na dobę czuwają nad bezpieczeństwem  i zdrowiem Polaków. Dzięki ich wzorowej i wieloletniej pracy poprawie uległ stan sanitarno-higieniczny powiatu brzozowskiego.

  Historia Sanepidu brzozowskiego zaczyna się  w 1954 r.

Pierwszym brzozowskim Inspektorem Sanitarnym był dr medycyny Stanisław Pilszak. Urząd ten piastował od momentu powołania do września 1962 r. Ówczesna Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna podlegała merytorycznie rzeszowskiemu inspektorowi wojewódzkiemu i mieściła się w trudnych warunkach lokalowych użytkowanych wspólnie z Wydziałem Zdrowia w budynku przy ul. 3-go Maja. Wówczas nadzorem sanitarnym stacja brzozowska obejmowała także teren dynowski. Był to trudny czas licznych zachorowań na dur brzuszny i chorobę Heinego-Medina.Dyrektor osobiście był zaangażowany w opracowywanie w/w ognisk chorób zakaźnych. Pod koniec urzędowania dyrektora Pilszaka Stację przeniesiono do budynku ówczesnej Telekomunikacji przy ul. Mickiewicza 10. Drugim Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie był Józef Hejnar, który urząd ten piastował w latach 1963- 1968. W tym czasie nastąpiło kolejne przeniesienie lokalowe Stacji do zwolnionych pomieszczeń po Poradni p/Gruźliczej. Następnymi Dyrektorami Powiatowej Stacji byli: Witold Kosałka , Aleksander Dubiel, Marian Owoc, a od 1974 r. Stefan Kędra. Rok później nastąpiła reforma administracyjna kraju, zniesiono powiaty, a Stację brzozowską – już jako Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną przejęła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie z/s w Sanoku. Kolejnym – najdłużej urzędującym Dyrektorem (18 lat)- został w 1978 r. Henryk Tomkalski. Dzięki jego staraniom, nastąpiło wykupienie budynku wraz z działką przy ul. Moniuszki 17, co dało możliwość scalenia wszystkich oddziałów Sanepidu rozsianych po mieście. Dalsze starania tego Dyrektora prowadziły do rozbudowy Stacji i poszerzenia jej działalności o działalność laboratoryjną. Po śmierci Dyrektora Tomkalskiego funkcję tę na lata 1996 – 1998 objął Leszek Kostrz. W tym czasie nastąpiła zmiana administracyjna kraju, która objęła również Sanepid: powstała Powiatowa Staja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie. W maju 1999 r. urząd Dyrektora objął Janusz Kindelski. W czasie jego kadencji nastąpiło w roku 2000 otwarcie laboratorium. Pierwszą pracownią była pracownia bakteriologii schorzeń jelitowych, a następnie uruchomiono pracownie bakteriologii i fizyko-chemii wody oraz pracownię higieny pracy. Kolejnym Dyrektorem w roku 2004 został Tadeuszu Pióro. Za czasów jego urzędowania brzozowskie laboratorium otrzymało Certyfikat Akredytacji w dniu 30 sierpnia 2006 r. , który jest ważny do 2022 roku. W czerwcu 2013 r. po rezygnacji z funkcji Tadeusza Pióro, stanowisko Dyrektora objęła Maria Cecuła-Zajdel, które pełniła do 28-03-2019r. Od dnia 29-03-2019 r. Dyrektorem PSSE i jednocześnie Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie jest Zofia Cwynar.

W dniu 13 września 2019 r. w siedzibie Stacji odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych oraz 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obchody rozpoczęły się w Bazylice Mniejszej w Brzozowie uroczystą Mszą Św. oraz wspaniałą homilią księdza proboszcza Franciszka Gocha. Następna część obchodów odbyła się w świetlicy PSSE w Brzozowie. Gośćmi honorowymi byli: Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr inż. Adam Sidor, Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku – Marta Żaczek wraz  z przedstawicielami pracowników PSSE Sanok, a także emerytowani i byli pracownicy Stacji. W trakcie uroczystości przedstawiono krótki rys historyczny zarówno Służb Sanitarnych w Polsce jak i w samym Brzozowie. Odznaczono siedmiu pracowników Stacji, którzy poprzez staż pracy, zaangażowanie i osobisty wkład w jej funkcjonowanie wyróżniają się na tle całej załogi. Głos zabrali również goście honorowi. W miłej i podniosłej atmosferze jubileuszu, wykonano również zdjęcie pamiątkowe na tle Stacji w Brzozowie.


Data wytworzenia: 2019-09-18 11:39 Autor: Administrator Data publikacji: 2019-09-18 11:39 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-23 Osoba modyfikująca: Administrator