Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Status prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji niezespolonej - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmuje powiat brzozowski.

Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie jest Zofia Cwynar.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i zażaleń po wcześniejszym uzgodnieniu w każdy poniedziałek od 15:05 do 16:30.

Klauzula Informacyjna RODO

 

Historia zmian

 • Artykuł : "Zaproszenie na konferencę MEDILAB." zmieniono dnia: 2019-07-12 12:51 przez: Administrator
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:49 przez: Administrator
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:28 przez: Administrator
 • Artykuł : "Światowy Dzień bez Tytoniu" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:26 przez: Administrator
 • Artykuł : "TRZYMAJ FORMĘ " zmieniono dnia: 2019-07-12 12:26 przez: Administrator
 • Artykuł : "„Jasne jak Słońce”" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:26 przez: Administrator
 • Artykuł : "Światowy Dzień bez Tytoniu" usunięto dnia: 2019-07-12 12:25 przez: Administrator
 • Artykuł : "Światowy Dzień bez Tytoniu" usunięto dnia: 2019-07-12 12:25 przez: Administrator
 • Artykuł : "Światowy Dzień bez Tytoniu" usunięto dnia: 2019-07-12 12:25 przez: Administrator
 • Artykuł : "Światowy Dzień bez Tytoniu" usunięto dnia: 2019-07-12 12:25 przez: Administrator
 • Artykuł : "Światowy Dzień bez Tytoniu" stworzono dnia: 2019-07-12 12:24 przez: Administrator
 • Artykuł : "Światowy Dzień bez Tytoniu" stworzono dnia: 2019-07-12 12:23 przez: Administrator
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:23 przez: Administrator
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:23 przez: Administrator
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:23 przez: Administrator
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:22 przez: Administrator
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:22 przez: Administrator
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:21 przez: Administrator
 • Strona : "Ogłoszenia" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:21 przez: Administrator
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2019-07-12 12:19 przez: Administrator
 • Artykuł : "" usunięto dnia: 2019-07-12 12:19 przez: Administrator
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2019-07-12 12:19 przez: Administrator
 • Artykuł : "ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA - 15 listopada 2018r." zmieniono dnia: 2019-07-12 12:18 przez: Administrator
 • Artykuł : "Mam czas rozmawiać o teście na HIV" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:18 przez: Administrator
 • Artykuł : "Komunikat dot. wodociągu Golcowa" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:18 przez: Administrator
 • Artykuł : "Komunikat dot. wodociągu Izdebki" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:18 przez: Administrator
 • Artykuł : "Komunikat wodociąg Izdebki." zmieniono dnia: 2019-07-12 12:18 przez: Administrator
 • Artykuł : "Światowy Dzień HIV/AIDS " zmieniono dnia: 2019-07-12 12:18 przez: Administrator
 • Artykuł : "Głęboka termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie." zmieniono dnia: 2019-07-12 12:18 przez: Administrator
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2019-07-12 12:18 przez: Administrator