Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Status prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji niezespolonej - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmuje powiat brzozowski.

Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie jest
mgr Maria Cecuła-Zajdel.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i zażaleń po wcześniejszym uzgodnieniu w każdy poniedziałek od 15:05 do 16:30.

Klauzula Informacyjna RODO

Historia zmian

 • Artykuł : "ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA - 15 listopada 2018r." stworzono dnia: 2018-11-09 10:20 przez: Administrator
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-11-09 10:04 przez: Administrator
 • Strona : "Komunikaty" zmieniono dnia: 2018-10-31 12:21 przez: Administrator
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2018-10-31 12:18 przez: Administrator
 • Strona : "Kierownictwo" zmieniono dnia: 2018-10-31 12:17 przez: Administrator
 • Strona : "Kierownictwo" zmieniono dnia: 2018-10-31 12:17 przez: Administrator
 • Strona : "Kierownictwo" zmieniono dnia: 2018-10-31 12:16 przez: Administrator
 • Strona : "Komunikaty" zmieniono dnia: 2018-10-31 12:09 przez: Administrator
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-10-25 13:57 przez: Administrator
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-10-25 13:55 przez: Administrator
 • Strona : "Kierownictwo" stworzono dnia: 2018-10-24 11:24 przez: Administrator
 • Strona : "Aktualności" stworzono dnia: 2018-10-24 11:14 przez: Administrator
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-10-24 10:48 przez: Administrator
 • Strona : "Kontakt" zmieniono dnia: 2018-10-24 10:46 przez: Administrator
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-10-24 10:38 przez: Administrator
 • Strona : "Status prawny" zmieniono dnia: 2018-10-24 10:33 przez: Administrator
 • Artykuł : "Głęboka termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie" stworzono dnia: 2018-10-08 08:39 przez: Administrator
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-10-02 10:22 przez: Administrator
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2018-10-02 10:21 przez: Administrator
 • Strona : "Stan Sanitarny Powiatu" zmieniono dnia: 2018-10-02 10:12 przez: Administrator
 • Strona : "Status prawny" zmieniono dnia: 2018-10-02 09:52 przez: Administrator
 • Artykuł : "KOMUNIKAT SE.9022.22.18.2018" zmieniono dnia: 2018-09-20 15:39 przez: Administrator
 • Artykuł : "KOMUNIKAT SE.9022.22.18.2018" zmieniono dnia: 2018-09-20 15:22 przez: Administrator
 • Artykuł : "KOMUNIKAT SE.9022.22.18.2018" zmieniono dnia: 2018-09-20 15:20 przez: Administrator
 • Artykuł : "KOMUNIKAT SE.9022.22.18.2018" zmieniono dnia: 2018-09-20 15:19 przez: Administrator
 • Artykuł : "KOMUNIKAT SE.9022.22.18.2018" stworzono dnia: 2018-09-20 15:15 przez: Administrator
 • Artykuł : "JAK SZKODZI SMOG ?" stworzono dnia: 2018-09-05 11:01 przez: Administrator
 • Artykuł : "AKCJA LETNIA „Bezpieczne wakacje”" stworzono dnia: 2018-09-05 10:57 przez: Administrator
 • Strona : "Status prawny" zmieniono dnia: 2018-08-29 11:38 przez: Administrator
 • Strona : "Oddział Laboratoryjny" zmieniono dnia: 2018-08-22 14:24 przez: Administrator