Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Dołączmy do walki z koronawirusem- w trosce o zdrowie dbajmy o siebie i innych !

Pandemia nie minęła pomimo obserwowanej tendencji spadkowej liczby zachorowań
i poprawy sytuacji epidemiologicznej w wielu krajach, to nadal w niektórych państwach występuje transmisja lokalna wirusa SARS-CoV-2. Wstępne wyniki badań seroepidemiologicznych sugerują, że odporność populacji pozostaje na niskim poziomie.
Brak skutecznego leczenia, brak szczepionki oraz gwałtowny wzrost liczby zakażeń odnotowywany od końca lutego skłoniły wiele krajów do wdrożenia niefarmakologicznych metod zapobiegania i zwalczania zachorowań, takich jak: polityka „pozostania w domu”
w połączeniu z innymi środkami dystansowania społecznego i fizycznego, odwołanie masowych imprez oraz zamknięcie instytucji edukacyjnych, miejsc pracy i przestrzeni publicznych. Działania te wpłynęły na ogólne zmniejszenie transmisji wirusa. Początkowa fala zachorowań osiągnęła swój szczyt we wszystkich krajach z wyjątkiem Polski i Szwecji.

Wszystkie kraje, które wprowadziły przymus „pozostania w domu” dla ogółu ludności, rozpoczęły częściowe lub pełne łagodzenie tych obostrzeń. Obecnie, istnieje ryzyko, że
w związku z okresem wakacyjnym obowiązujące zalecenia nie będą przestrzegane. Związane jest to przede wszystkim z tzw. „zmęczeniem izolacją”.

W celu utrzymania obniżonego poziomu transmisji i uniknięcia jego ponownego wzrostu konieczne jest ciągłe przestrzeganie określonych rozporządzeniami ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oto kilka kluczowych zasad bezpieczeństwa:

- OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ – zachowanie minimalnej odległości między pieszymi - 2 metry.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem      o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Obowiązuje do: odwołania.

 - ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH – obowiązkowe noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłanianie ust i nosa zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i otwartej, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych. Zwłaszcza:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki:

 • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
 • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
 • podczas przebywania w lesie,
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

Obowiązuje do: odwołania.

 - KWARANTANNA – dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP i nie są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę

Kwarantanna automatycznie będzie kończyć się po 24 godzinach od  momentu zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) – informacji                           o ujemnym wyniku testu diagnostycznego wykonanym w kierunki SARS-Co-V-2, finansowanym ze środków publicznych.

Obowiązuje: od 2 lipca 2020 r.

 Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Obowiązuje: od 20 czerwca 2020 r.

UWAGA! Od 4 maja 2020 r. osoby odbywające obowiązkową kwarantannę mogą opuścić dom jedynie w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z tym że dojazd do miejsca wykonaniu testu może być wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

ŻYCIE SPOŁECZNE - KOMUNIKACJA PUBLICZNA – ograniczenia dotyczą liczby pasażerów przejazdów zbiorowym transportem publicznym i  obowiązku zakrywania ust i nosa.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE -Na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników. Obowiązuje zasada: 2 metry dystansu albo  obowiązek zakrywania ust i nosa. W mszy lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń. W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

KULTURA -W miejscach takich jak: teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze trzeba zakrywać usta i nos.  Obowiązuje tu również określony reżim sanitarny.  Przy organizacji wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych na otwartej przestrzeni zniesiony zostaje limit 150 osób, ale zachowane muszą być zasady dystansu społecznego.

UWAGA; Pozostałe obiekty  użyteczności publicznej działają w oparciu o wytyczne GIS !

 

NIEOCENIONE ZALETY PRAWIDŁOWEGO NOSZENIA MASECZKI    PRZEDSTAWIA PONIŻSZA ULOTKA.

Wytyczne GIS dla różnych branż.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl. Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

Dodatkowo informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Nr infolinii to: 800 190 590.

Wytyczne dla zarządzających budynkami. kliknij

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID. kliknij

Zalecenia WHO dotyczące realizacji szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID. kliknij

Zalecenia CDC dotyczące rutynowych szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID. kliknij

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych kliknij

Informacja dla osób, które przekroczyły granicę z dniem 01.04.2020 r. kliknij

Obowiązek zainstalowania aplikacji na telefon. kliknij

Warunki kwarantanny. kliknij

Pouczenie o przestrzeganiu zasad kwarantanny.  kliknij

Link do strony ZUS o oświadczeniu o kwarantannie. kliknij