Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Sekcja Epidemiologii

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy:

1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
2) przygotowanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organizacji o ich wydanie
w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
3) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach
i zgromadzeniach;
4) zapobieganie występowaniu i zwalczanie chorób zakaźnych i niezakaźnych;
5) określenie kierunków działania w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych;
6) nadzorowanie doraźnych akcji wynikających z potrzeb epidemiologicznych;
7) rozpoznawanie wyników zakażeń i czynników etiologicznych;
8) sprawowanie nadzoru nad nosicielami chorób zakaźnych;
9) nadzór i kontrola nad prawidłowym przebiegiem szczepień ochronnych, egzekwowanie
maksymalnego uodpornienia, prawidłowej techniki i organizacji szczepień;
10) działalność instruktażowa i szkoleniowa w terenie;
11) planowanie zaopatrzenia w szczepionki oraz nadzór nad ich dystrybucją i warunkami
przechowywania;
12) wielokierunkowa działalność w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz kontrola
procesów sterylizacji w- zakładach i placówkach służby zdrowia;
13) nadzór i kontrola nad wdrożeniem metod mających na celu poprawę skuteczności stosowanych
zabiegów sanitarnych;
14) współpraca z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w zakresie profilaktyki chorób
zakaźnych i wybranych chorób niezakaźnych;
15) współpraca w zakresie zwalczania chorób zakaźnych z jednostkami zewnętrznymi.

Data stworzenia : 2015-01-01 23:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 23:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2015-10-30 21:41 Osoba modyfikująca : Administrator