Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Sekcja Higieny Komunalnej

Sekcja Higieny Komunalnej sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska poprzez:

1) monitoring jakości wody:
a) przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
b) wody w basenach kąpielowych i kąpieliskach,
c) wód powierzchniowych służących zaopatrywaniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
2) obsługę systemu informatycznego wspomagającego monitoring jakości wody przy użyciu baz
danych;
3) kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej takich jak:
a) domy pomocy społecznej,
b) zakłady służby zdrowia,
c) zakłady fryzjerskie, fryzjersko kosmetyczne, kosmetyczne,
d) gabinety odnowy biologicznej,
e) gabinety tatuażu,
f) baseny kąpielowe,
g) kąpieliska,
h) obiekty wczasowo-turystyczne, domy wycieczkowe, kempingi,
i) obiekty świadczące usługi noclegowe: hotele, motele, pensjonaty,
j) ustępy publiczne,
k) dworce i przystanki komunikacji autobusowej i środki transportu,
l) tereny wypoczynku i rekreacji,
m) cmentarze i domy przedpogrzebowe;
4) rozpoznawanie i szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z warunkami higieny środowiska człowieka (woda do spożyci, woda w basenach kąpielowych i kąpieliskach, powietrze atmosferyczne, gleba).
 

Higieniczno-sanitarne zasady bezpiecznego korzystania z zakładów fryzjersko- kosmetycznych


Salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej to miejsca gdzie pod wpływem stosowanych zabiegów klienci stają się piękniejsi, modniejsi, dłużej zachowują sprawność i młodość. Korzystanie z takich zakładów stanowi pewną formę relaksu, gdzie pragniemy zapomnieć o stresach dnia codziennego. Osoby odwiedzające wymienione salony z zaufaniem powierzają swoją urodę i zdrowie wierząc, że znajdą tu fachową pomoc i profesjonalny poziom usług. Jednocześnie w dobie wzrastającej ilości chorób i zakażeń chcieliby czuć się bezpiecznie. Również pracownicy salonów poprzez codzienny kontakt z wieloma osobami narażeni są na ryzyko zakażenia.

Wskazana zatem jest konieczność przestrzegania podstawowych zasad higieny mających na celu:
- ochronę zdrowia osoby wykonującej usługi w salonach kosmetycznych i fryzjerskich
z uwagi na codzienny kontakt z wieloma osobami
- ochronę zdrowia klienta i niedopuszczenie do dalszego przenoszenia się czynnika zakaźnego.

Wymagania sanitarne dotyczące zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu
i odnowy biologicznej zawarte są w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 31 poz. 273).

Czyste powierzchnie salonu, sprzęt do zabiegów to nie tylko kwestia estetyki. Wszystkie powierzchnie nawet te najmniejsze nie powinny być lekceważone i pomijane w procedurach dezynfekcyjnych. Szczególnie traktowane powinny być powierzchnie przedmiotów wchodzących w kontakt z ciałem klienta gdyż mogą się tam gromadzić i rozwijać drobnoustroje wywołujących poważne zakażenia . Utrzymanie właściwej higieny powierzchni zapewnić mogą tylko odpowiednie środki myjące i dezynfekcyjne a najważniejszym czynnikiem jest fakt aby owe zasady były zawsze przestrzegane przez personel zakładu.
Ważna jest właściwa higiena dłoni pracownika. Niedopuszczalne są długie paznokcie, tipsy, skaleczenia oraz noszona biżuteria mogące być siedliskiem drobnoustrojów i źródłem dyskomfortu dla klienta podczas wykonywania usługi.

Aby korzystanie z tego typu salonów i gabinetów było przyjemnością oraz aby uniknąć zakażenia podczas korzystania z usług zwracajmy uwagę czy:
• pomieszczenia utrzymane są czysto,
• przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu posiadają powierzchnie gładkie, nie wchłaniające kurzu i wody,
• do wykonywania zabiegów używane są wyłącznie sprawne technicznie urządzenia
i narzędzia,
• osoby wykonujące wszelkie usługi przestrzegają czystości osobistej, posiadają czyste ubrania ochronne, myją ręce przed każdą usługą, a także po jej zakończeniu,
• ręczniki, peleryny, prześcieradła są zmieniane po każdym kliencie,
• szczotki, grzebienie, nożyczki po każdym kliencie są myte i dezynfekowane,
• stosowane są narzędzia i sprzęt jednorazowego użytku (igły, ostrza, tampony, gaziki),
• aparaty służące do różnych zabiegów kosmetycznych np. pasy do masażu, brodziki do moczenia stóp, materace i przyrządy do ćwiczeń po każdym korzystającym są dezynfekowane i myte,
• pistolety do przekłuwania ciała są stosowane wyłącznie z jednorazowymi, jałowymi kolczykami, a po każdorazowym użyciu pistolety poddawane są dezynfekcji,
• powłoki skóry przed zabiegami naruszającymi ciągłość tkanek są przecierane preparatami antyseptycznymi,
• wszystkie stosowane środki i preparaty kosmetyczne są przechowywane w oryginalnych opakowaniach chroniących je przed utratą właściwości i posiadają aktualne terminy przydatności do użycia.
 


 

Higieniczno-sanitarne zasady bezpiecznego korzystania z basenów kąpielowychBaseny kąpielowe są bardzo zróżnicowane pod względem funkcjonalnym, budowlanym, architektonicznym, standardu wyposażenia i warunków eksploatacji. Nowo budowane baseny kąpielowe wyposażone są w różnego rodzaju urządzenia podnoszące atrakcyjność kąpieli. Są to zjeżdżalnie, jacuzzi, whirlpoole, kaskady, sztuczne rzeki, fale, podwodne masaże, bicze wodne, gejzery. Obiekty te pełnią funkcję zdrowotną i korekcyjną. Stanowią dogodne warunki dla wypoczynku i rekreacji, pozwalając oswoić się zarazem z żywiołem wodnym.

Korzystanie z basenów kąpielowych ma pozytywny wpływ na zdrowie kąpiących się.

Regularne wizyty na pływalni zapobiegają zachorowaniom, poprawiają odporność, zwiększają wydolność organizmu, opóźniają oznaki starzenia, modelują sylwetkę. Temperatura wody sprawia, że nie odczuwa się zbyt szybko zmęczenia, przez co wysiłek staje się przyjemniejszy. Warto dodać, że tracąc zbędny tłuszcz, wzmacnia się równocześnie układ mięśniowy, oddechowy oraz układ krążenia. Serce pracuje miarowo, cały organizm dotlenia się. W basenie do zdrowia wracają często ludzie po zawałach, operacjach kolan lub kręgosłupa. Dotlenienie organizmu wpływa bezpośrednio na poprawę nastroju, daje ukojenie, mięśnie rozluźniają się, a tym samym przestaje się odczuwać stres. Na pływaniu korzysta również układ kostny, angażując najważniejsze mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy i korygując wady postawy u dzieci i młodzieży (skrzywienia kręgosłupa, osłabienie mięśni poszczególnych partii).

Basen może być również świetnym miejscem treningu dla osób, które jeszcze nie potrafią pływać. Aqua aerobik jest dobrą alternatywą dla pływania. Przynosi podobne korzyści, pomaga odzyskać figurę, poprawia nastrój. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca uprawianie pływania przynajmniej trzy razy w tygodniu.

Podstawowe wymagania dla osób korzystających z basenów.

Użytkownicy basenów wprowadzają do wody występujące w wydzielinach i na skórze zanieczyszczenia mikroorganiczne (drobnoustroje, pasożyty), zanieczyszczenia fizjologiczne (włosy, łupież, złuszczony naskórek, pot, wydzieliny komórek łojowych, ślinę, śluz, resztki jedzenia) oraz niepożądane związki chemiczne (resztki kosmetyków, środków myjących, włókna tekstylne, kurz). Powyższe zanieczyszczenia to nic innego jak ogromne ilości związków organicznych, które uniemożliwiają skuteczną dezynfekcję a tym samym eliminację drobnoustrojów patogennych. Do utrzymania czystości wody w basenie niezbędne jest ciągłe stosowanie chemikaliów, które zapewniają pełny komfort kąpieli, a jednocześnie nie podrażniają skóry, nie powodują pieczenia oczu oraz całkowicie chronią wodę przed rozwojem bakterii chorobotwórczych i wirusów.

Należy pamiętać, że zasady higieny obowiązujące na pływalniach mają za zadanie chronić zdrowie korzystających z nich osób. Im więcej materii organicznej w wodzie tym więcej niebezpiecznych substancji. Aby kąpiel była bezpieczna pod względem zdrowotnym osoby korzystające powinny zwracać uwagę na: higienę osobistą, stan skóry (oparzenia lub urazy), stan układu odpornościowego błon śluzowych (owrzodzenia, zmiany alergiczne), stan metaboliczny organizmu (cukrzyca - może zaburzać skład łoju skórnego i ułatwić rozwój zakażeń), krążenie w naczyniach obwodowych (u osób z zaburzeniami krążenia występują zmiany troficzne, które szybko ulegają zakażeniu).
Z sanitarnego punktu widzenia osoby kąpiące się powinny bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w regulaminie, umieszczonym w widocznym miejscu w pływalni, m.in.

• Starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących przed wejściem do wody i po skorzystaniu z toalety w trakcie pobytu na basenie
• Mieć na głowach czepki, chroniące wodę przed zanieczyszczeniem włosami
• Posiadać czysty strój kąpielowy
• Opłukać nogi w brodziku przepływowym przed wejściem do hali z niecką basenu
• Używać w części mokrej basenu, obuwia typu gumowe klapki
• Nie korzystać z kąpieli w czasie choroby(z nieżytami górnych dróg oddechowych oraz zmianami skórnymi)
 


 

Walka ze spalaniem śmieci w domowych paleniskachSkutki oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach. Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal – puszki po napojach), stare umeblowanie. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania, gdy jest niewłaściwa (zbyt niska) w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200–500 °C).

Procesowi temu towarzyszy emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak:
• pył (suchy)
• związki organiczne oznaczone jako węgiel całkowity
• tlenek węgla (CO)
• nieorganiczne związki chloru oznaczone jako HCL
• nieorganiczne związki fluoru oznaczone jako HF
• tlenki azotu jako NOx
• dwutlenek siarki (SO2)
• metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom).

W odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez domowe kominy szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu (głównie NO i NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), a także drobny pył zawierający związki metali ciężkich (zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).

Za ich szkodliwością przemawia także fakt, że są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub ewentualnie małych lokalnych kotłowni. W sytuacji takiej uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Stan ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń czynniki, głównie są to: niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza.

Oddziaływanie zanieczyszczeń SO2 u ludzi powoduje trudności w oddychaniu, a u roś-lin zanik chlorofilu, czego widocznym efektem jest zamieranie blaszek liściowych. Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co prowadzi do suchych i mokrych opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo kumulując się w glebie, powoduje jej zakwaszenie i zasolenie. Działa korozyjnie na konstrukcje metalowe.

Spalanie tworzyw sztucznych

Spalanie plastikowych butelek, folii, różnego rodzaju tworzyw sztucznych oraz śmieci niesie za sobą ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi. Spalanie odpadów to uwalnianie się do atmosfery gazów i pyłów w tym dwutlenku węgla i metali ciężkich.

Spalanie w warunkach naturalnych (w niskich temperaturach – paleniska domowe)odpadów takich jak płytki PCV, plastikowe wiadra czy miednice prowadzi do powstania m.in. furanów i dioksyn, które są najbardziej trującymi chemicznymi syntetykami znanymi człowiekowi, natomiast 1kg poliuretanów, występujących m.in. w gąbkach, uszczelkach czy podeszwach daje 30 do 50 litrów cyjanowodoru, czyli tzw. kwasu pruskiego, a wiec jednej z najsilniejszych trucizn.

Powstające podczas spalania plastików dioksyny są związkami chemicznymi, które nawet w śladowych ilościach są niebezpieczne. – są one 10 tys. razy bardziej trujące od cyjanku potasu jak np. TCDD - najsilniejsza z dioksyn. Związki te są rakotwórcze, działają mutagennie, naruszają strukturę kodu genetycznego, obniżają odporność immunologiczną, osłabiają proces wzrostu i powodują zaburzenia neurologiczne i hormonalne, powodują poronienia i wysypki alergiczne.

Toksyczne działanie tych związków polega na powolnym uszkadzaniu wielu narządów wewnętrznych tj. wątroba, nerki, rdzeń kręgowy i kora mózgowa.

Ponadto wytwarzane podczas spalania plastików dioksyny opadają na glebę, pola uprawne i wodę, przedostają się do wód gruntowych, a tym samym do łańcucha pokarmowego. Stwierdzono, że ponad 50% dioksyn przenika do naszego organizmu z pożywieniem, głównie w postaci produktów mięsnych, mleczarskich i ryb.

Związki te są niezwykle trwałe z uwagi na to, że w glebie rozkładają się około 10 lat, natomiast w organizmie ludzkim odkładają się w tkance tłuszczowej oraz w wątrobie i działają tam bardzo destrukcyjnie.

Spalając różnego rodzaju odpady z tworzyw sztucznych powodujemy przenikanie dioksyn do naszego otoczenia, wsiąkanie ich w ściany domów, w glebę, organizmy ludzi i zwierząt. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, które w sposób „oszczędny” pozbywają się odpadów i ich najbliżsi sąsiedzi.

Uświadomienie sobie jak bardzo szkodliwe jest wprowadzanie do atmosfery substancji pochodzących ze spalania odpadów w nie przystosowanych do tego urządzeniach, ostrzeżenie innych, może nas wszystkich uchronić przed najgorszym – zachorowaniem na nieuleczalną chorobę.

Naprawdę nie musimy zatruwać naszego otoczenia, tym bardziej, że butelki plastikowe, jak inne odpady są wywożone z naszych posesji przez firmy wywozowe, prowadzące działalność w tym zakresie.

Wystarczy je tylko zbierać do przeznaczonych na ten cel pojemników.
 


 

OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJPo wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.

Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni.

Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość chloroaminy lub ewentualnie wapna chlorowanego wg zasad podanych w tabelce:
 Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy:
• do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę,
• po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,
• wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpalnym i wlewanie z powrotem,
• po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

UWAGA: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

W Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie ul. Moniuszki 17 istnieje możliwość w indywidualnych przypadkach, otrzymania środków dezynfekcyjnych.

Dodatkowe informacje dot. postępowania popowodziowego można znaleźć na stronie Stacji www.psse-brzozow.pl
 

ODKAŻANIE STUDZIEN WIERCONYCH I ABISYŃSKICH

W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.
 

ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJPrzeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubłach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie.

Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.
 

ODKAŻANIE WODYKażdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:

• najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie,
• można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

UWAGA: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych.

Pamiętaj! Duża zawartość związków chemicznych/azotanów/ może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna. Dlatego wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako odpowiadająca wymaganiom sanitarnym.

Za zaopatrzenie mieszkańców w wodę odpowiada gmina i powodzianom zwłaszcza tam gdzie nie ma innej możliwości, powinna być dostarczana bezpieczna woda w opakowaniach jednostkowych.
 


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie