Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Sekcja Higieny Komunalnej

Sekcja Higieny Komunalnej sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska poprzez:

1) monitoring jakości wody:
a) przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
b) wody w basenach kąpielowych i kąpieliskach,
c) wód powierzchniowych służących zaopatrywaniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;
2) obsługę systemu informatycznego wspomagającego monitoring jakości wody przy użyciu baz
danych;
3) kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej takich jak:
a) domy pomocy społecznej,
b) zakłady służby zdrowia,
c) zakłady fryzjerskie, fryzjersko kosmetyczne, kosmetyczne,
d) gabinety odnowy biologicznej,
e) gabinety tatuażu,
f) baseny kąpielowe,
g) kąpieliska,
h) obiekty wczasowo-turystyczne, domy wycieczkowe, kempingi,
i) obiekty świadczące usługi noclegowe: hotele, motele, pensjonaty,
j) ustępy publiczne,
k) dworce i przystanki komunikacji autobusowej i środki transportu,
l) tereny wypoczynku i rekreacji,
m) cmentarze i domy przedpogrzebowe;
4) rozpoznawanie i szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z warunkami higieny środowiska człowieka (woda do spożyci, woda w basenach kąpielowych i kąpieliskach, powietrze atmosferyczne, gleba).
 

 

 

 


 

 


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie