Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Sekcja Higieny Żywienia i Żywności

Do zadań Sekcji Higieny Żywości i Żywienia należy sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami, a w szczególności:

1) kontrola sanitarna procesów produkcji, magazynowania i obrotu żywnością;
2) kontrola sanitarna obiektów żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego;
3) udział w monitoringach krajowych, badających jakość zdrowotną żywności;
4) kontrola nad obrotem i jakością zdrowotną: kosmetyków, opakowań, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
5) udział w opracowywaniu zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;
6) współdziałanie z sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w szerzeniu oświaty w zakresie prawidłowego żywienia i odżywiania;
7) nadzór nad jakością wody i urządzeniami wodnymi w kontrolowanych zakładach;
8) nadzór nad warunkami pracy w zakładach obrotu żywności;
9) prowadzenie działań w ramach systemu RASSF - system ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt;
10) współpraca z innymi służbami kontrolnymi min. Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Handlową, Inspektorem Farmaceutycznym, Organami Izby Celnej, Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Policją w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.
 

PIĘĆ KROKÓW DO BEZPIECZNIEJSZEJ ŻYWNOŚCI


Utrzymuj czystość
• myj ręce przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowywania,
• myj ręce po wyjściu z toalety,
• myj i odkażaj wszystkie powierzchnie i sprzęty wykorzystywane podczas przygotowywania żywności,
• chroń kuchnię i żywność przed owadami i innymi zwierzętami.

Oddzielaj żywność surową od ugotowanej
• oddzielaj surowe mięso, drób, owoce morza od innej żywności,
• do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu i przedmiotów, np. noży i desek do krojenia,
• magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach, tak aby nie dopuścić do kontaktu między żywnością surową z już ugotowaną.

Gotuj dokładnie
• gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja i owoce morza,
• żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70°C.
• Co do mięsa i drobiu, musisz mieć pewność, że soki z wnętrza tych produktów są czyste – nie różowe,
• odgrzewaną żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury powyżej 70° C.

Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze
• nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej przez okres dłuższy niż dwie godziny,
• wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty przechowuj w lodówce (najlepiej w temperaturze poniżej 5°C)
• utrzymuj wysoką temperaturę (ponad 60°C) gotowanych potraw tuż przed podaniem,
• nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli przechowujesz ją w lodówce,
• nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej (zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń grzejnych).

Używaj bezpiecznej wody i żywności
• używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, aby stała się ona bezpieczna,
• do spożycia wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność,
• wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była bezpieczna, np. pasteryzowane mleko,
• myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na surowo,
• nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia.

Data stworzenia : 2015-01-01 23:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 23:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-17 12:13 Osoba modyfikująca : Administrator