Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Szczepienie lisów.

Państwowy Powiatowyi Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w terminie 9-18 listopada 2018r. planowana jest w województwie podkarpackim dodatkowa akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Obejmuje ona swoim zasięgiem teren całego województwa podkarpackiego. Akcja ta jest kontynuacją szczepień prowadzonych w ubiegłych latach.

 •   Drodzy Rodzice i Opiekunowie!  Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

  Więcej
 • Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w ważne przedsięwzięcie, jakim jest szczepienie ochronne przeciwko pneumokokom u dzieci do ukończenia 5. roku życia.

  Więcej
 • KOMUNIKAT PSE.410.7.24.2017

         W ślad za pismem Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 06.11.2017 r., znak: SE.9020.22.28.2017 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informujże w terminie 17 – 26 listopada 2017 r. planowana jest w województwie podkarpackim dodatkowa akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  Więcej
 • KOMUNIKAT PSK.443.1.1.40.2017

    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje odbiorców wody z wodociągu > 1000 m/24 h Brzozów Jakla Wielka, że w dniu 07.06.2017 r. zostały pobrane do badania laboratoryjnego próbki wody z sieci wodociągowej w  Brzozowie w 4 punktach poboru: Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Armii Krajowej, Przedszkole Samorządowe Nr 2 ul. Bielawskiego, blok ZGM ul. Podwale oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

  Więcej
 • KOMUNIKAT PSK.443.2.3.11.2017

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje odbiorców wody z wodociągu < 100 m3/d Izdebki, że w dniu 29.05.2017 r. zostały pobrane do badania próbki wody w studni nr 2, na stacji uzdatniania i na sieci wodociągowej – w Gimnazjum Nr 1. Przeprowadzone badania próbek wody przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brzozowie wykazały, że

  Więcej
 • KOMUNIKAT PSK.443.2.3.7.2017

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje odbiorców wody z wodociągu < 100 m/d Izdebki, że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi w tym: picia, 

  Więcej