Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Majątek

Majątek Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, na który składają się zajmowane nieruchomości w Brzozowie, mienie ruchome służące działalności Stacji oraz środki finansowe pochodzące z budżetu państwa.

W skład majątku Stacji wchodzą w szczególności:

- działka o powierzchni 2829 m² i budynek o powierzchni 1079 m²
- 1 samochód
- sprzęt biurowy

Sprzęt laboratoryjny do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, badań środowiska pracy (hałasu, oświetlenia, zapylenia i wibracji na stanowisku pracy) oraz badań bakteriologicznych zakażeń jelitowych Salmonella Shigella.