Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Oddział Laboratoryjny PSSE w Brzozowie

    


Zakres wykonywanych badań przedstawia się następująco:

WODA

Woda z basenu:
• Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C
• Escherichia coli
• Pseudomonas aeruginosa

Woda do spożycia przez ludzi:
• Escherichia coli
• Bakterie grupy coli
• Enterokoki
• Ogólna liczba mikroorganizmów  w 22°C

Fizykochemia:
• Żelazo ogólne
• Mangan ogólny
• Azotyny
• Azotany
• Jon amonowy
• Przewodność elektryczna właściwa
• Odczyn pH
• Mętność
• Barwa
• Twardość ogólna*
• Glin*
• Smak*
• Indeks nadmanganianowy (utlenialność)*
• Zapach*


ŚRODOWISKO PRACY

• Drgania mechaniczne na stanowisku pracy o oddziaływaniu ogólnym
• Drgania mechaniczne na stanowisku pracy o oddziaływaniu miejscowym
• Hałas
• Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
• Pobieranie i oznaczanie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe
-frakcja wdychalna
-frakcja respilabilna


DIAGNOSTYKA MEDYCZNA:

• Wykrywanie i identyfikacja pałeczek Salmonella - Shigella w próbkach - wymaz z odbytu/kał pobranych od osób zdrowych, nosicieli, ozdrowieńców, osób ze styczności.

• Sporale*

OBJAŚNIENIA:
* badania nieakredytowane

UWAGA!!! Pobór próbek wody, próbek do badań na nosicielstwo oraz kontroli procesów sterylizacji dokonywany przez pracowników PSSE w Brzozowie jest nieakredytowany.

Data stworzenia : 2015-01-01 23:56 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 23:56 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-05 13:53 Osoba modyfikująca : Administrator