Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Sekcje Oddziału Nadzoru Sanitarnego:

 • Epidemiologii
 • Higieny Dzieci i Młodzieży
 • Higieny Komunalnej
 • Higieny Pracy
 • Higieny Żywienia i Żywności
 • Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

Pracownie Oddziału Laboratoryjnego:

 • Bakteriologii Ogólnej
 • Bakteriologii Schorzeń jelitowych
 • Bakteriologii Wody
 • Fizykochemii Wody
 • Higieny Pracy
 • Pożywkarnia