Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1) wytyczanie kierunków oraz koordynowanie realizowanych w powiecie działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
2) organizowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej;
3) opracowanie i wdrażanie różnych przedsięwzięć prozdrowotnych takich jak:
a) programy profilaktyczno-edukacyjne;
b) akcje i kampanie prozdrowotne;
4) planowanie i dokonywanie ocen przedsięwzięć prozdrowotnych;
5) przygotowanie programów szkoleń, konferencji o tematyce prozdrowotnej oraz ich prowadzenie;
6) opracowanie materiałów edukacyjnych;
7) udostępnienie pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjnych o tematyce prozdrowotnej oraz prowadzenia poradnictwa w tym zakresie;
8) współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, jednostkami specjalistycznymi służby zdrowia, z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz środkami masowego przekazu oraz komórkami merytorycznymi Powiatowej Stacji.


Data stworzenia : 2015-01-01 23:56 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 23:56 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-16 11:10 Osoba modyfikująca : Administrator