Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Bieg po zdrowie”

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia są tłem poruszanych tematów.

Program zachęca uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie  mogą stosować w codziennym życiu.

 Materiały do programu;


 

„ Czyste powietrze wokół nas”-program przedszkolnej

edukacji antytytoniowej

Cele szczegółowe programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.

Materiały dot. programu

„ Nie pal przy mnie, proszę”

Cel główny programu:

 • Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

Cele szczegółowe programu:

 • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

 • Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 • Uświadomienie dzieciom , że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.

 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
  z biernym paleniem.

 • Wykształcenie u dzieci  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą .

Materiały dot. programu

„ Znajdź właściwe rozwiązanie’’

Cel główny programu:

 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.

 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

Materiały dot. programu

Światowy Dzień bez Papierosa’’

 Tytoń a zdrowe płuca” to hasło

Światowego Dnia bez Tytoniu

Corocznie 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Obecna kampania jest wyjątkową okazją do zwrócenia uwagi na kwestię negatywnych skutków czynnego i biernego palenia tytoniu oraz nakłonienia do zaprzestania używania wyrobów tytoniowych w jakiejkolwiek formie. W tym dniu zachęcamy do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na świecie.

Kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość na temat:

-    negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie płuc, od raka płuc po przewlekłe choroby układu oddechowego,

-  podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.

Kampania jest swoistym wezwaniem do działania i zaangażowania jednostek samorządowych oraz sektora prywatnego w skuteczną politykę ograniczania konsumpcji tytoniu.

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia”

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI

 

Postawy Polaków wobec palenia tytoniu

 

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.

Przewlekłe choroby niezakaźne w tym, te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze. Mimo to (KANTAR Polska 2019):

 • W dalszym ciągu prawie ¼ społeczeństwa nałogowo pali papierosy.
 • Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących. 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy.
 • 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń!
 • Mimo zakazu reklamy, aż 15% palących zetknęło się z jakąś formą reklamy i marketingu papierosów

Przy okazji tego Święta koniecznie należy zaznaczyć, iż nie istnieje bezpieczny poziom zagrożenia biernym paleniem. Jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, dzieci, kobiet ciężarnych i płodów. Na całym świecie, około 600 tys. osób niepalących zmarło w 2011 roku z powodu narażenia na bierne palenie. 75% zgonów wynikających z biernej ekspozycji na dym tytoniowy dotyczy kobiet i dzieci (Tobacco Atlas 2012). Tym bardziej alarmujące jest, że w blisko 34% domów Polaków, pali się tytoń (KANTAR Polska 2019).

W tym szczególnym dniu zachęcamy wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością jaką jest zdrowie własne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia palenia – nie tylko na ten dzień, ale na całe życie. Szczególnie, że w ciągu ostatniego roku tylko 16% palących podjęło próbę zaprzestania palenia, a tylko 13% palaczy planuje podjąć tą próbę w najbliższym czasie!

Data stworzenia : 2019-10-11 14:59 Autor : Administrator Data publikacji : 2019-10-11 14:59 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-11-20 12:18 Osoba modyfikująca : Administrator