Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Sekcja Sanitarnego Nadzoru Zapobiegawczego

Do zadań Sekcji Sanitarnego Nadzoru Zapobiegawczego należy:

1) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących 
znacząco pogorszyć stan środowiska;
3) uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, 
dotyczących budowy lub zmiany sposobu używania obiektów budowlanych;
4) kontrola obiektów będąca w trakcie realizacji;
5) uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych;
6) udzielanie informacji i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Data stworzenia : 2015-01-01 23:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 23:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2015-11-02 22:01 Osoba modyfikująca : Administrator