Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Badania dotyczące środowiska pracy.

Od dnia 01.06.2020r. Oddział Laboratoryjny PSSE w Brzozowie wznawia badania dotyczące środowiska pracy.