Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Zakup samochodu osobowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie - zapytanie ofertowe 2.

Klauzula RODO

Zapytanie ofertowe

FORMULARZ OFERTOWY zał. 1

UMOWA kupno samochodu zał. 2

Odpowiedz na pytanie I Wykonawcy

Informacja o wynikach

Zakup samochodu osobowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Brzozowie.

Zapytanie ofertowe

Umowa kupna

Klauzula RODO

Formularz ofertowy

Informacja o wynikach postępowania