Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie
 • Informacja.

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie informuje, że 

  w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:

  online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne 

  lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115. 

  Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, nie będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r. włącznie.

   Pozostałe sprawy mogą być  kierowane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie drogą mailową.

  Czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

   

  Więcej
 • Centrum Kontaktu COVID-19

  Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia 

  Więcej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek.

  Więcej
 • Komunikat.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2020r.,poz.1871) Państwowa Inspekcja Sanitarna od dnia 26-10-2020r. nie wystawia już zaświadczeń o odbyciu kwarantanny na wniosek osób, które odbywały taką kwarantannę.

  Więcej

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Status prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji zespolonej - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmuje powiat brzozowski.

Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie jest Zofia Cwynar.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i zażaleń po wcześniejszym uzgodnieniu w każdy poniedziałek od 15:05 do 16:30.

Klauzula Informacyjna RODO

 

Data stworzenia : 2014-12-31 13:08 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-12-31 13:08 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-11-18 12:07 Osoba modyfikująca : Administrator